Showing posts with label photography. Show all posts
Showing posts with label photography. Show all posts

Thursday, April 7, 2011

Feminine Inspiration by Bela Adler and Salvador Fresneda ♥ Женствено вдъхновение от Бела Адлер и Салвадор ФреснедаAbsolutely amazing photography works by the talented duo Bèla Adler and Salvador Fresneda for "Glamour" Spain. I just can say that I adore every single detail here - the location, the place, the model, the lingerie, the flowers...Възхитителна работа на фотографското дуо Bèla Adler and Salvador Fresneda за "Glamour" Spain. Единственото, което ми остава да кажа тук е, че посто обожавам всеки единичен детайл тук - мястото, модела, бельото, цветята...

Monday, April 4, 2011

♥ Photography spot: Julia Hoersch ♥I found a real talent today... I was so impressed by the work of the gorgeous photographer Julia Hoersch. With every single picture that I opened - I was just saying: wow, ah... at the end I finished totally confused "I can't show here the whole portfolio.. How will I make the selection?". Such a simple pictures with lovely colors and at the same time amazing styling.Also I know that yesterday I showed you the green Easter... so now I have to show you this pale blue Easter ideas in Julia's portfolio. I think it is so delicate and original that everyone will like it.

P.S. Today I visited "A Place for Twiggs". There me and my friend and also a talented photographer, Claudia, discuss why exactly "79ideas" is named "79ideas", what were my goals when I started blogging and other topics which you can read there if you are interested :)Днес отрих страхотен талант. Бях толкова впечатлена от работата на невероятната фотографка Julia Hoersch. С всяка следваща снимка, която разглеждах, бях способна само на възклицания и завърших тотално объркана:"Не мога да покажа цялото портфолио - как ще избера от всички фотографии". Толкова простички снимки със страхотни цветове и в същото време с перфектен стайлинг.


Също така зная, че вчера ви показах идеи за зелен Великден, и не искам да прекалявам с празника, но просто няма как да пропусна и да не ви обърна внимание и на светлосиния Великден, който открих в портфолиото на Джулия. Мисля, че е толкова нежен и прекрасен, че всеки ще го хареса. 


П.П. Днес посетих "A Place for Twiggs". Там аз и моята приятелка, и също така талантлива фотографка Клаудия, си бъбрим защо всъщост идеите на "79 идеи" са 79, какви бяха моите цели, когато започнах блога и още куп други неща ... можете да надникнете тук. 

{ images: Julia Hoersch }

Sunday, March 27, 2011

♥ Photography spot: Lisa Warninger ♥How are you today? I hope that your weekend was interesting and sunny. I would like to add something very feminine. I am able to do this thanks to the talented photographer Lisa Warninger. Her amazing photos are really romantic and delicate, perfect for Sunday evening.
Как сте днес? Надявам се, че вашия уикенд е бил интересен и слънчев. И бих искала да прибавим малко женственост. За това ще ми помогне талантливата фотографка Lisa Warninger. Нейните прекрасни снимки са толкова романтични и нежни, просто прекрасни. 

 { images: lisa warninger }

Thursday, March 17, 2011

♥ Photography spot: Amy Neunsinger ♥Today I discovered the fantastic portfolio of Amy Neunsinger and I would like to show you few of my favorite pictures from it. Actually in it you can find pictures from Amy's home, which I think is wonderful.
Днес открих фантастичното портфолио на Amy Neunsinger и искам да ви покажа моите любими снимки от него. Всъщност в него са показани фотографии от самия дом на Ейми, който мисля, че е чудесен.

{ images: Amy Neunsinger }

Tuesday, March 15, 2011

♥ White and Flowers ♥ Бяло и цветяMaria Grossman is a German photographer, who recently does a lot of styling too. The interesting bit is that she is very careful for the small details. Here is some inspiration from her work - white photosession which brings spring mood.


Maria Grossman е немски фотограф, която напоследък се увлича и по стайлинг. Прави впечатление, че тя е много старателна по отношение на детайла. Ето тук малко вдъхновение от нея: бяла фотосесия с пролетно настроение :) .

{ images: Maria Grossman }

♥ Photography spot: Karen Mordechai ♥Karen Mordechai is stylist and photographer interested in wedding, portrait and food photography.

I would like to show you some of her food photos simply because they are really special.


Karen has the ability to show ordinary things in an amazing way. Her style is gorgeous and it is not surprise that we can find her work in "Martha Stewart Wedding" for example.

P.S. I have added a new banner today on 79ideas. It is not for advertising it is for humanity. If you like to help to the suffering people  in Japan you can donate here. Thank you.


Karen Mordechai e стилист и фотограф. Интересува се предимно от сватбена, портретна фотография и храна. 

Много ми се иска да ви представя нейните фотографии на храна, защото те наистина са специални.Карен има способността да показва обикновени неща по необикновен начин. Нейния усет и стил е чудесен и не е изненада, че има съвместни проекти с Марта Стюарт. 

П.П. Днес добавих банер в 79ideas. Не е за реклама и пари, а за човечност. Ако желаете да помогнете някак на хората, които страдат в Япония, можете да го направите оттук. Благодаря ви.

{ images: Karen Mordechai }

Wednesday, March 9, 2011

♥ Photography spot: Ngoc Minh Ngo ♥I couldn't resist not showing you the beautiful gardens photographed by the talented Ngoc Minh Ngo. I have to admit that I was browsing her portfolio because of her interior pictures that are also amazing… but these pictures here caught me off guard completely. 

Are you also waiting for the spring to come, just like I do?Просто не се стърпях да не ви покажа прекрасните градини заснети от фотографката Ngoc Minh Ngo. Да си призная посетих нейното портфолио заради интериорните и снимки, които също си заслужават… но тези снимки истински ме завладяха. 

И вие ли като мен така чакате да дойде пролетта?

{ images: Ngoc Minh Ngo }

Tuesday, March 8, 2011

Happy Women's Day ♥ Честит ден на женатаHello ladies and happy women's day!
I have to admit that I'm not so sure how popular is this holiday, although it is stated that it is international, but in Europe we celebrate it in 8 of March. No matter if you celebrate it or not I would like to wish you to be always feminine, delicate and loved.In addition, while we mention feminine, I wanted to introduce you one of the most romantic photographers - the talented Polly Wreford. She has extremely colorful and really gentle pictures in her portfolio.


Здравейте дами и честит празник,
Всъщност не съм сигурна доколко популярен и международен е денят на жената, но в Европа той се отбелязва на 8 март. Празнувате или не, бих искала да ви пожелая да сте винаги женствени и нежни и много обичани.


И като говорим за женственост, бих искала да ви представя една от най-романтичните за мен фотографки талантливата Polly Wreford. Изключителен колорит и много нежност има в цялото и портфолио.

{ images: Polly Wreford }

Thursday, March 3, 2011

♥ Photography spot: Anders Shonnemann ♥Anders Shonnemann is a gorgeous photographer from Denmark. I love all the colors that he uses and especially I was impressed by his blue series... anybody surprised, having in mind that I really like the blue color. However, Anders likes also food and travel photography and if you check his portfolio you will see that they are also quite amazing.

Enjoy your day or evening and don’t forget – tomorrow is Friday!!! :)


Anders Shonnemann е страхотен фотограф от Дания. Харесвам много всички цветове, които той постига с фотографиите, но особено любима ми е синята му серия… и в това няма нищо чудно предвид факта, че много харесвам синьо :) Но това сега няма никакво значение, Андерс харесва също да снима храна и пътуванията си и ако погледнете неговото портфолио ще видите, че и там се справя чудесно.

Насладете се на вечерта си сега и не забравяйте, че утре е петък! ;)

{ images: Anders Shonnemann }

Sunday, February 27, 2011

♥ Photography spot: Philip Ficks ♥Hey,
I am finally back from the course I was attending in the last few days, it was very intensive and demanding so I didn’t have much time (and energy) for anything else.
But now I need something refreshing, energizing and inspiring to charge my batteries so I suggest we look together at the pictures of Philip Ficks. He is a talented photographer from USA and has a really impressive portfolio. More – here.
Ох,
аз най-после се завърнах от курса, с който бях заета последните дни. Беше доста интензивен и да си призная честно, отне доста голяма част от времето и енергията ми.

Но сега имам нужда от нещо свежо и вдъхновяващо за презареждане на батериите. Хайде да погледнем заедно красивите снимки на Philip Ficks. Той е талантлив американски фотограф с наистина впечатляващо портфолио. Повече - ето тук

{ images: Philip Ficks }

Wednesday, February 23, 2011

♥ Photography spot: Catherine Gratwicke ♥


Few beautiful, inspiring shots by the photographer Catherine Gratwicke.  She is a former textile designer and you can feel in her pictures how attracted she is by all the textures and the different colors.


Няколко красиви и вдъхновяващи снимки от фотографката Catherine Gratwicke. Като бивш текстилен дизайнер вие сигурно сами можете да усетите, колко тя се вълнува от текстури и цветове.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...