Thursday, December 20, 2012

Nicely Decorated Christmas Home // Приятно декориран празничен домAnother beautifully home, carefully decorated for Christmas. Here also we see my favorite  natural decoration with added fresh flowers which bring color and good mood.

Още един чудесен дом подготвен за Коледа. И тук са използвани любимата ми декорация от природата, като към това са добавени и свежи цветя, които внасят цвят и настроение.

images: bo bedre

1 comment :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...